โครงการที่กำลังเปิดรับสมัคร (Projects during application period.)
โครงการ (Project)เปิดรับสมัคร (Application duration)
โครงการเปิดโลกกิจกรรม มจธ. ราชบุรี 2562
Tour KMUTT Ratchaburi 2019
10 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2561
September 10, 2018 - September 30, 2018
สมัครที่นี่/Apply here

*** กรุณาอ่าน ***
หากใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน (Android / iOS) กรุณาคัดลอก url นี้ https://nyx.kmutt.ac.th/tourkmutt/
และเปิดผ่าน Browser ของสมาร์ทโฟนโดยตรง หากกด url ผ่านแอพพลิเคชัน Facebook หรือ Line
จะทำให้การสมัครเกิดข้อผิดพลาด